E tūtaki ana ngā kapua o te rangi, kei runga, kei runga te Mangoroa e kōpae pū ana | The clouds in the sky close over, but above them spreads the milky way