E tūtaki ana ngā kapua o te rangi, kei runga, kei runga te Mangoroa e kōpae pū ana | The clouds in the sky close over, but above them spreads the milky way

PADA

Pūrongo Ā-Tau | Annual Report

PADA

Pūrongo Ā-Tau | Annual Report

Our pūrongo ā-tau | annual report includes the financial statements, our outcomes and outputs, and highlights PADAs achievements for the financial year.